Professionelle borydninger

Normalt er det forsiden, man rydder. Eller en skov. Eller sne. Men det kan også være mere nede på jorden og en del af hverdagen for folk, som skal behandle dødsboer – det være sig dødsboadvokater, bobestyrere, ejedomsmæglere, socialforvaltninger, arvinger m.fl., der bl.a. skal tage stilling til vurdering og salg af indbo.

Virksomheden Rydninger.dk varetager alle former for bo-rydning. Blandt de praktiske opgaver i den forbindelse er afmelding af telefon, tv, Internet mm., aflæsning af el, gas og vand, aflevering af hjælpemidler m.m til kommunen og udlevering/transport til arvinger efter nærmere aftale. Desuden omfatter opgaverne bortskaffelse/sortering af alle former for affald og orientering af vicevært/ejendomsmægler.

-Vi sørger for, at boligen efterlades, så den fremstår klar til overdragelse efter aftale med bobestyrer, ejendomsmægler eller repræsentant for ejendommen, forklarer Simon Blume, der står bag virksomheden rydninger.dk.

Vurderet til dagspris

Rydninger.dk giver tilbud på totalrydning og rest-rydning af dødsboer, herunder opkøb af antikviteter, møbler og genbrugsting mm.

-Den normale fremgangsmåde for Rydninger.dk er, at vi mødes på boets adresse. Herefter aftales pris og afslutningsdato for rydning af dødsbo. I hastesager kan dødsboer ryddes fra dag til dag, forklarer Simon Blume, der tilføjer:

-For at få den rigtige pris for dødsboer bliver rydningen udregnet præcist efter, hvad der måtte være af salgsbart indbo i forhold til den gældende markedspris. Effekter i dødsboer, restrydning, konkursboer samt salg af enkelt effekter, bliver vurderet til dagsprisen sat på de danske auktionshuse.

Flere års erfaring

-Flere års erfaring med auktionsbranchen og køb og salg af antikviteter, moderne møbler, sølv, guld, kunst, gør os til eksperter i rydning af dødsboer. Vi er hurtige, effektive og betaler kontant ved tømning af dødsboer, pointerer Simon Blume, der underbygger det rosende prædikat ved at oplyse, at HOME-kæden, flere dødsboadvokater og kommuner, herunder Gribskov Kommune, er blandt de faste kunder hos rydninger.dk.

-Vi tilbyder vurdering af antikviteter, kunst og indbo samt foretager vurderinger i forbindelse med arvesager/dødsboer, bodeling og salg. Ønskes hele indboet eller dele heraf afhændet hjælper vi naturligvis med dette, og vi giver meget gerne et uforpligtende tilbud på 2211 0303, hvor vi træffes alle ugens dage – også i week-enderne. Man kan også maile til os: post@rydninger.dk, sammenfatter Simon Blume.